แชร์เทคนิคการออมเงินแต่ละช่วงวัย

วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการออมเงินแต่ละช่วงวัยให้ผู้อ่านได้นำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กัน ว่าต้องมีการวางแผนออมเงินอย่างไรถึงจะเหมาะสม เพราะช่วงอายุแต่ละวัยมักมีเป้าหมายและการใช้ชีวิตต่างกัน ไปดูกันเลย

วัยก่อนทำงาน (อายุระหว่าง 0 – 20 ปี)


ช่วงวัยนี้เป็นวัยเรียน ที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากพ่อแม่ ส่วนน้อยมากที่จะมาจากเงินรายได้ที่หามาด้วยตัวเอง คนวัยนี้มักไม่มีหนี้สินอะไร เป้าหมายของการใช้เงินคือ กิน เที่ยว ซื้อของที่อยากได้ ดังนั้นพ่อแม่ควรสอนให้คนวัยนี้รู้จักประหยัด อดออม เพื่อเก็บไว้สำรองใช้ในอนาคต หากเขารู้จักประหยัด ออมเงินตั้งแต่วัยนี้ก็จะทำให้ในช่วงอายุมากขึ้นเขาจะติดนิสัยออมเงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และสามารถวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดีในอนาคต

วัยเริ่มทำงาน (อายุระหว่าง 21- 30 ปี)


คนวัยนี้เริ่มมีภาระหน้าที่ และมีรายได้เป็นของตัวเอง เมื่อเริ่มต้นทำงานจึงทำให้เงินรายได้ที่ได้รับอาจยังไม่สูงมาก และหนี้สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆก็มีไม่มากเช่นกัน เป้าหมายการใช้เงินของคนวัยนี้คือ กิน เที่ยว ซื้อของที่อยากได้ตั้งแต่ชิ้นเล็กจนถึงชิ้นใหญ่อย่างรถยนต์ ดังนั้นคนวัยนี้ควรรู้จักบริหารเงิน โดยบริหารค่าใช้จ่ายและรายได้ให้เพียงพอ และนำเงินไปลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบ้าง โดยอาจลงทุนในความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงได้ เพราะยังมีเวลาหาเงินอีกนานหลายปี หากมีความผิดพลาดจากการลงทุนก็ยังมีเวลาหาเงินกลับมาเพื่อลงทุนสร้างผลตอบแทนได้อีก

วัยสร้างครอบครัว (อายุระหว่าง 31- 40 ปี)


คนวัยนี้ต้องมีความมั่งคงทางการเงินแล้ว เพราะเริ่มมีครอบครัวเป็นของตัวเอง คนวัยนี้มักเริ่มมีหนี้สินที่สูงขึ้น เนื่องด้วยภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่าง เช่น ค่าเทอมลูก ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ เป็นต้น ด้วยความที่อายุมากขึ้นก็ให้ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุให้ดี ดังนั้นจึงควรวางแผนการเงินที่เป็นการกระจายความเสี่ยง อย่างการซื้อประกันชีวิต เป็นต้น และควรวางแผนการออมและลงทุนเพื่อวัยเกษียณด้วย

วัยการงานมั่นคง (อายุระหว่าง 41- 55 ปี)


วัยนี้หน้าที่ทำงานและการเงินมีความมั่นคงแล้ว และส่วนใหญ่มักมีรายได้สูง ภาระทางการเงินก็เริ่มลดลง เป้าหมายการเงินของคนวัยนี้คือ ส่งลูกให้เรียนสูงๆ หรืออาจจะซื้อรถใหม่สักคัน เป็นต้น คนวัยนี้ควรให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสุขภาพ และให้ความจริงจังกับการวางแผนเกษียณได้แล้ว เพราะทำงานอีกไม่กี่ปีก็ถึงคราวเกษียณ จึงต้องมีการกระจายการลงทุน และเริ่มลดสัดส่วนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงลง

วัยเกษียณอายุ (อายุ 55 ปีขึ้นไป)


วัยนี้เริ่มเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุ ไม่มีรายได้ประจำ ภาระทางการเงินก็ลดลง รายรับจากคนวัยนี้มาจากเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินออม และผลตอบแทนจากการออมและการลงทุนตั้งแต่สมัยยังทำงานอยู่ เป้าหมายทางการเงินส่วนใหญ่คือ ท่องเที่ยวพักผ่อน เก็บออมไว้ให้ลูกหลาน และใช้รักษาสุขภาพตัวเอง หากต้องการเพิ่มรายได้ควรเน้นผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อรักษาเงินต้น แต่ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอได้


จะเห็นว่าการออมสำคัญกับคนทุกวัย ฉะนั้นเริ่มต้นออมให้เร็วที่สุดยิ่งดี อนาคตจะได้ไม่ลำบากมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *